hernieuwing van de multitechniek- en multiservice-contracten
cas-client-ADP-header
Type de projets Data et solutions digitales
Client GROUPE AEROPORTS DE PARIS
Secteur Transports & Logistiques

ADP- Begeleiding bij de omvorming en structurering van de vastgoedactiviteiten

Au sommaire

Begeleiding bij de omvorming en structurering van de vastgoedactiviteiten

La société

GROUPE AEROPORTS DE PARIS / vastgoeddirectie

Voor de Groupe ADP bieden de vastgoedactiviteiten - zonder de terminals - belangrijke kansen voor strategische ontwikkeling en groei. De economische cyclus van deze activiteiten sluit aan bij deze van de vastgoedsector in het algemeen. 
De Groupe ADP is zowel ontwikkelaar als eigenaar van de terreinen die bouw- en gebruiksklaar worden gemaakt en aangeboden aan investeerders en gebruikers. 

De groep beheert ook zelf zijn activa (commerciële strategie, rehabilitatie, modernisering) in elke fase, zowel het eigenlijke activabeheer als het aanbieden van diensten aan huurders. Het is daarbij de bedoeling om steeds beschikbaar te zijn voor huurders

cas-client-ADP-société
Le défi

Hernieuwing van de multitechniek- en multiservice-contracten

In het kader van de hernieuwing van de multitechniek- en multiservice-contracten van de afdelingen Roissy en Orly wilde ADP een beroep doen op de competenties van een consultancybedrijf. Dit bedrijf moest ADP bijstaan bij het opstellen van nieuwe contracten en bij het specifiëren en toepassen van nieuwe diensten. De consultancy omvatte ongeveer 300 gebouwen met een totale oppervlakte van 
1.000.000 m².

ADP
La méthodologie

De AREMIS-oplossing

 • Behoeftenanalyse
 • Bepaling van de organisatie en streefmodellen
 • Feedback van eerdere contracten
 • Afstemming van uitbatingskosten en toekomstige uitbatings- en onderhoudsbudgetten
 • Fine-tuning van bestekken (roll-out / beheer / uitvoering / omkeerbaarheid)
 • Samenstellen van consultancy dossiers, technische analyse van de offertes en hulp bij het selecteren van leveranciers
 • Bijstand bij het opstarten van de dienstverlening en van de nieuwe organisatie
 • Ontwerpen en uitrollen van een operationeel managementsysteem
 • Toewijzing van kosten aan gebouwen enerzijds en uitrusting anderzijds
ADP
Les résultats

De resultaten

 • Verankering van de nieuwe werkwijze
 • Transformatie van de werking en organisatie van de Vastgoeddirectie
 • Kostenvermindering en invoering van een energieprestatieplan
 • Ontwikkeling van de klantentevredenheid 
 • Dynamische online projectbeheer en terbeschikkingstelling van een interactieve beslissingsondersteunende oplossing voor 
 • Technische en economische analyse van de offertes
cas-client-adp-résultats
Nos références
« Data et solutions digitales »
Contacteer ons