Advies voor uw werkplekken

Telewerken wordt het nieuwe normaal. De invoering van Smart Working of andere vormen van dynamische omgevingen impliceert belangrijke veranderingen in de managementpraktijken, maar ook in de manier van samenwerken, op de werkplek en op afstand. Deze transities kunnen alleen maar succesvol zijn met actieve change management.

Onze competenties

Verlies van houvast, desintegratie van teamcohesie en betrokkenheid van werknemers zijn risico’s in verband met een dynamische werkomgeving met te weinig omkadering.

Change management, hefboom voor een succesvolle werkplektransitie.

Het change management dat Aremis voorstelt, is heel concreet van toepassing op de nieuwe manieren van werken (Smart Working, New Way of Working, …) die wij samen met onze klanten uitwerken op basis van hun DNA en hun specifieke doelstellingen.

Change management toegepast op de werkomgeving

De consultants en experts van AREMIS zijn al bijna 20 jaar gespecialiseerd in de transitie naar nieuwe manieren van werken en naar nieuwe werkomgevingen.

Het change management dat wij aanbieden loopt perfect synchroon met de door onze klanten gekozen nieuwe concepten. Het vormt bovendien een aanvulling op de interne middelen voor change management.

Het betreft meer bepaald de volgende onderwerpen:

  • Best practices bij beheer op afstand
  • Online en on-site samenwerkingsprotocollen
  • Modaliteiten voor het delen van werkruimten
  • Hoe de nieuwe werkruimten correct gebruiken

Onze begeleiding is evolutief en rendeert optimaal als ze vóór, tijdens en na de overgang naar een nieuwe werkomgeving wordt toegepast.

Onze competenties

Onze competenties


  • Advies over werkomgevingen
  • change management