WAD

Wenst u meer grip op het reële gebruik van werkruimten in de nieuwe Smart Working-context? Wij verwerken en analyseren verschillende databronnen om uw Workplace Analytics Dashboard (WAD) op te stellen, zodat u over actuele en onbetwistbare indicatoren beschikt.

Onze competenties

Gebruik van werkruimten: gedaan met ruwe schattingen en hevige discussies op basis van betwistbare cijfers

Nu het Nieuwe Werken (New Ways of Working) aan populariteit wint, moet u weten hoe en door wie werkruimten worden gebruikt vóór u ze kunt toewijzen. Situaties veranderen snel en dus hebt u steeds vaker onbetwistbare en makkelijk te interpreteren indicatoren nodig. Bijvoorbeeld:

  • gebruiksgraad van lokalen per bedrijfseenheid
  • gebruiksgraad van vergaderzalen en andere ruimten voor samenwerking
  • gebruiksgraad van het gebouw en de parkeerplaatsen
  • hooge van de gebruikspieken en frequentie ervan
  • scenario’s om pieken af te vlakken
  • de verschillende manieren waarop kantoren gebruikt worden

Wij beginnen niet meteen sensoren of andere hardware te installeren, maar analyseren eerst de bestaande data.

Op basis van bestaande databronnen die zijn geanonimiseerd, geaggregeerd en gerectificeerd, automatiseren wij de feed van uw Workplace Analytics dashboard. Met behulp van periodieke analyses van deze indicatoren voeden en ondersteunen wij uw scenario’s en beslissingen.

Als u onze expertise inzake dataverwerking combineert met onze adviezen over de werkomgeving, dan kunt u gefundeerde en onderbouwde beslissingen voorbereiden en vooral onzekerheidsmarges omzetten in manoeuvreerruimte.

Onze bijdragen:

Onze bijdragen


  • Anonimisering, verwerking en aggregatie van meerdere informatiebronnen
  • Visuele voorstelling van kernindicatoren
  • Advies inzake werkomgevingen