SIG

Cartografie en beslissingsondersteunende geografische informatie zijn krachtige hefbomen voor uw beleid als verantwoordelijke voor vastgoed en werkomgeving. AREMIS begeleidt u om cartografische GIS-methodes te gebruiken die zijn aangepast aan wat u specifiek nodig hebt.

Onze competenties

Om de kracht van cartografische software volledig te benutten moeten verschillende methodes worden gecombineerd die soms tegenstrijdig zijn :

 • in de eerste plaats de valorisatie van data: kleuren, weergaven, schalen, …
 • voorrang voor navigatie-ergonomie
 • een te grote complexiteit bij de implementatie vermijden
 • verschillende informatiebronnen combineren

Een succesvol GIS-cartografieproject voor een geslaagd vastgoedbeheer

Als specialist in deze discipline helpt ARTEMIS u om succesvol te starten en uw cartografische ambities pragmatisch en in alle gemoedsrust te verwezenlijken.

Misschien overweegt u nog maar om kaarten te gebruiken om uw data tot leven te wekken, of misschien hebt u al veel ervaring met de toepassing van GIS-software? AREMIS begeleidt u in beide gevallen “à la carte”.

Onze begeleiding voor uw cartografische GIS-projecten

AREMIS biedt u een reeks begeleidingsdiensten rond GIS-technologieën voor vastgoed en werkomgeving:

skill.tdg-sig.keys.title

 • keuze van de juiste technologie
 • cartografische bronnen kruisen
 • geomatische analyses
 • concrete GIS-toepassingen
 • gebruikersopleidingen
 • deskundige cartografische studies
 • skill.tdg-sig.keys.key_points.key7

Onze oplossingen

Onze competenties voor het beheer van uw cartografische GIS-projecten

Onze competenties


 • geomatici
 • GIS-specialisten
 • ArcGIS-software van ESRI
 • QGIS-software
 • updaten van kaarten en vastgoeddatabases
 • verwerking van cartografische data
 • software-opleidingen voor ArcGIS van ESRI en QGIS

Wat is een geografisch informatiesysteem (GIS)?

Een geografische informatiesysteem of GIS is een informatiesysteem voor het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren, beheren en presenteren van alle soorten ruimtelijke en geografische gegevens

GIS is een vrij algemene term. Hij omvat zowel cartografische technologieën als methodologieën die er betrekking op hebben.

Fundamenteel steunt een GIS op het gebruik van objecten (vectoriële vormen en rasterbeelden) met georeferenties: gelokaliseerd in een gecentraliseerde database (geografische gegevens, gegevens in verband met tijd, kenmerken van beroepen, …) en voorgesteld in specialisatielagen.

Aan de hand van 2D- en 3D-kaarten worden toepassingen voor ons dagelijks leven of professionele doeleinden geproduceerd, zoals geolokalisatie, berekening van afstanden en trajecten, thematische voorstellingen, beslissingondersteuning, …