Facility management consulting voor bedrijven

De performantie van jouw Facilitaire organisatie staat klaar voor een transformatie.

Als tweede grootste niet-strategische kost van jouw bedrijf, kan - dankzij een optimaal beheer - FM een strategische partner worden om jouw core business beter te gaan ondersteunen op basis van de huidige en toekomstige behoeften. Dit draagt bij tot een hogere talent aantrekking en retentie.

Onze competenties

65% te ontdekken potentieel voor het optimaliseren van uw Facility & Workplace Management* (source – FM Trend rapport 2019)

 • De facilitaire uitgaves zijn niet altijd gecentraliseerd en dus niet inzichtelijk
 • Er ontbreekt een kennis van de huidige marktconforme budgetten
 • Er is geen tijd om optimalisaties projectmatig aan te pakken door de operationele drukte
 • Niet alle kennis of competenties zijn vandaag aanwezig binnen uw organisatie om dit type project efficiënt aan te pakken
 • Alle data is niet gecentraliseerd noch toegankelijk
 • Contracten zijn historisch gegroeid, inflexibel, onvolledig of verouderd
 • Er zijn geen werkbare kwaliteitsmanagement afspraken
 • Werkingsprocessen en diensten zijn gedecentraliseerd en niet uniform
 • Er is een afhankelijkheid ontstaan van de toeleveranciers door het ontbreken van inzichten en kennis over de huidige installaties

Onze methodische aanpak voor het identificeren van jouw potentieel

Onze competenties

Onze competenties


 • FM contract management 2.0
 • Strategische SLA’s & KPI’s
 • Benchmark van jouw facilitaire kosten via onze database duurzaam opgebouwd sinds 15 jaar
 • Synergiën & optimalisatie van jouw huidige processen