FME

Bent u vastgoedbeheerder? Maak dan efficiënt gebruik van de databronnen van uw sector met FME-software. De gegevens over uw ruimten, plannen, digitale maquettes en inventarissen kunnen verwerkt en geharmoniseerd worden met deskundige verwerkingen en pragmatische benaderingen in de geomatica. 

Onze competenties

Sommige studies vermelden dat 80% van de bedrijvenoverstelpt wordt met data en dat slechts 9,2% van deze bedrijven erin slaagt om een centraal systeem voor databeheer te organiseren.

Ondervindt u moeilijkheden met uw vastgoeddata en technische gegevens? Zijn ze te omvangrijk, heterogeen, moeilijk om apart te exploiteren met “manuele” verwerking?

Dit hoeft niet zo te blijven!

Krijg weer grip op uw data met FME-software

AREMIS ontwikkelde expertise met de batchverwerking van grafische en alfanumerieke gegevens in de sectoren vastgoed en werkomgeving et FME-software van Safe Software.

 • AutoCAD gebouwenplannen,
 • AutoCAD technische plannen,
 • Digitale maquettes (BIM): REVIT en IFC,
 • Cartografische gegevens (GIS),
 • Boekhoudkundige en financiële gegevens,
 • Technische en uitrustingsinventarissen,
 • HR-inventarissen,
 • Badgen bij aankomst en vertrek,
 • Bezettingsgraad,
 • Enz.

Wij ondersteunen uw databeheer met FME-software

Bedrijven moeten tot een soort van “automatisering” overgaan bij het integreren van data, vooral wanneer het om grote volumes aan grafische data gaat. Wij beschikken over geavanceerde expertise met het creëren van integratiescripts voor de integratie van volledige planotheken of cartotheken. Dit maakt het mogelijk om tientallen, honderden of zelfs duizenden plannen te integreren zonder manuele grafische tussenkomst.

Over het algemeen gebruiken wij grafische ETL-programma’s zoals de FME-oplossing die door Safe Software werd ontwikkeld.

Wij hebben ook op AutoCAD meer gespecialiseerde Python-scriptingoplossingen ontwikkeld (AutoLISP-taal).

Onze competenties inzake FME-software

Onze competenties


 • FME-scripts
 • Verwerking van grafische gegevens
 • Verwerking van alfanumerieke gegevens
 • Integreren van plannen
 • Opleidingen over FME-software

Wat is de FME-software van Safe Software?

FME (Feature Manipulation Engine) is software van het type ETL (Extract, Transform, Load) die ontwikkeld is door het Canadese bedrijf SAFE Software. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de verwerking van geografische, alfanumerieke, vector- en beeldgegevens.

FME maakt het mogelijk om vrijwel elk datatype (+ 450 bestandsformaten en applicaties) te verwerken en te converteren. Door uw gepersonaliseerde werkstromen te creëren verbetert u de toegang tot de gegevens en lost u compatibiliteitsproblemen op. Programmeren is daarbij niet nodig, alles verloopt via de grafische modeling-interface.