Facility management consulting voor bedrijven

Een flash-onderzoek is bedoeld voor de korte termijn, voor een snelle besluitvorming met directe operationele impact.  

Toch is de FM Flash Audit niet oppervlakkig. Wat is dan het verschil met de klassieke audit? Er wordt gefocust op zeer specifieke punten en op de kritieke processen die een Facility Management-dienstverlening aansturen.

Onze competenties

Als directeur vastgoed en werkomgeving moet u regelmatig kostenafwijkingen aanpakken, een gebrek aan managementinformatie goedmaken, een onvolledige meerjarenprogrammering compenseren of u genoegen nemen met onvoldoende reglementair toezicht. De oorzaken zijn divers: onaangepaste contractuele eisen of organisatievormen die zijn geëvolueerd.

Effectieve ondersteuning van de beleidsoriëntaties van uw vastgoedexploitatie

Wij hebben de Facility Management Flash Audit-aanpak ontwikkeld om u te helpen de dynamiek van uw vastgoedactiviteiten te verbeteren:

 • Tekortkomingen opsporen
 • De dienstverlening aanpassen aan de werkelijke toepassingen en uitdagingen van de exploitatie
 • Fundamentele bedrijfsprocessen in kaart brengen
 • Structuur brengen in de dienstencatalogus
 • Financiële richtsnoeren opstellen en de economische efficiëntie verbeteren
 • Een stappenplan opstellen

Hoe verloopt een FM Flash Audit?

Het FM Flash Audit-proces is opgebouwd rond de analyse van een vragenlijst die een zestigtal fundamentele technische, organisatorische en economische punten behandelt.

 • Bepalen van de globale exploitatiekosten (€ / m² / jaar of € / werkplek / jaar)
 • Kostenbenchmarking
 • Operationele organogrammen
 • Profielen van gesprekspartners en functiematrix
 • Analyse van de praktijken
 • Modaliteiten voor het beheer van de diensten en de follow-up van de activiteiten
 • Gebruik van informatiesystemen
 • Structurering van bedrijfsprocessen
 • Contractuele voorwaarden
 • ...

Deze vragenlijst evalueert de manier waarop een organisatie Facility Management-diensten uitvoert, controleert en aanstuurt. Ze doet ook aan benchmarking ten opzichte van de marktnormen.

Bijgevolg worden in het auditrapport de voornaamste moeilijkheden aangegeven. Het rapport vermeld ook de vereiste financiële en organisatorische beleidslijnen voor een snelle besluitvorming met een direct operationeel effect.

Onze competenties voor het uitvoeren van een FM Flash Audit

Onze competenties


 • Facility Management
 • Exploitatie Onderhoud
 • Dienstverlening aan gebruikers van het gebouw
 • Organisatie-audit
 • Dienstverleningsaudit
 • Benchmarks en statistieken