Advies voor uw werkplekken

Workplace 6th Sense - Misschien ligt service-innovatie gewoon binnen breinbereik?     

De Directies Vastgoed en Werkomgeving staan nu voor de uitdaging om weer wat menselijke intelligentie centraal te stellen in de voorzieningen en het transparant delen van de prestatiesturing te organiseren. Interactie met medewerkers, zwakke signalen op de werkvloer opvangen en gedragingen analyseren zijn stuk voor stuk hefbomen om de organisatietransformatie te ondersteunen.

Onze competenties

Wilt u de kwaliteit en efficiëntie van uw werkomgevingen meten? Tevredenheidsenquêtes, peilingen, ideeënbox, … Allemaal nuttige en informatieve initiatieven, maar eigenlijk onvoldoende, want intrinsiek partijdig.

Hoe verder te gaan met de AREMIS Workplace 6th Sense aanpak?

Traditionele meetinstrumenten geven niet echt een betrouwbaar beeld: staat de werknemer op tijdstip T achter het ondernemingsproject of blokkeert hij?

 • De context werd meestal bepaald door de meerderen en directie
 • no feedback-cultuur en zwijgende meerderheid
 • overdreven feedback: wie ontevreden is, blaast stoom af; wie tevreden is, laat zich meeslepen

Toch is een goed begrip van de interactie tussen de personen in de diverse werkomgevingen een onmisbare leidraad voor actief Workplace Management en de evolutie van de diensten.

Om zwakkere signalen uit de werkomgeving waar te nemen moet de enorme hoeveelheid data waarover wij beschikken worden aangevuld door observaties op de werkvloer, inclusief van de medewerkers. Daarom kwam AREMIS op het idee om teams op de werkvloer zelf te ontplooien, waar ze direct contact met de medewerkers hebben en hun gewoonten, efficiëntie, spanningen, enz. kunnen observeren.

AREMIS Workplace 6th Sense: teams die rechtstreeks in uw werkomgeving aan de slag zijn om “3 vliegen in één klap te slaan”

 1. Actieve observatie: objectieve en onderbouwde interpretatie van wat er zich op de werkvloer afspeelt, zowel het gebruikersparcours in de kantoren als storytelling en de gebruikersperceptie die er het gevolg van is
 2. Continu experimenteren: directe mobilisatie van gebruikers, met ononderbroken toename van de maturiteit en concrete mogelijkheden om te experimenteren met (nieuwe) gewoonten
 3. Fluïdificatie op dagelijkse basis: natuurlijke facilitering op het terrein, door directe vermindering van irriterende elementen (corrigerende acties) en door verbetering van de gebruikersperceptie (permanente communicatie)
 4. AREMIS Workplace 6th Sense staat voor aanpak op basis van zwakke signalen, door data en menselijke intelligentie te combineren.

Onze oplossingen

AREMIS Workplace 6th Sense is het slimme evenwicht tussen verschillende specialisaties

Onze competenties

Partnership met het bedrijf Transformations
 • Werkplekraad
 • Werkomgevingsraad
 • Het Nieuwe Werken - NWOW (New Ways of Working)
 • Change management
 • Bedrijfscultuur