Smart FM

16 maart 2021

De nieuwe manieren van werken dringen zich bij de actoren van de FM op om hun businessmodel opnieuw uit te vinden

In een tijd van « Smart Buildings » ervaren veel managers een gebrek aan een gecentraliseerde database ; en als er al één is, is ze vaak slecht gedocumenteerd. Vandaar dat ze een beroep doen op specialisten om een actuele stand van zaken op te stellen van wat er reeds beschikbaar is en wat de toekomst zal brengen, om hier vervolgens prioriteiten aan te stellen. Het is absoluut niet nodig om te investeren in een ingewikkeld informatiesysteem. Een eenvoudige, collaboratieve aanpak voldoet vaak, ook al is het maar om actuele plannen en bezettingsinformatie inzichtelijk te maken.

Want wat vandaag echt belangrijk is voor de actoren uit het vastgoed, is het verbeteren van de vastgoedportefeuille en van de rentabiliteit van de werkplekken, terwijl eveneens het aanbod van diensten aan de eindgebruikers verbeterd of vernieuwd wordt.

Transformatie van de dienstverlening

Gebruik makend van de nieuwe werkplek concepten, is de roeping van de facility manager voortaan gericht op de medewerker, die de echte eindklant wordt. De nieuwe werkomgeving maakt het mogelijk te innoveren op gebied van inrichting en meubilair, maar ook op niveau van het serviceaanbod naar de eindgebruikers toe.

Digitalisatie als vector voor transformatie

Terwijl de digitale technologieën vroeger synoniem stonden voor “het informatiesysteem”, zijn ze nu alomtegenwoordig en grotendeels gericht naar de eindgebruiker. Ze bieden een geweldige opportuniteit voor de transformatie van de dienstverlening en faciliteren en betere dialoog met de eindgebruikers.

De uitdaging is daarom dubbel voor bedrijven: enerzijds het niet overhaast te beginnen met de invoering van technologieën waarvan de duurzaamheid nog niet bewezen is, en anderzijds het moeten verwerken van gigantische hoeveelheden informatie. AREMIS heeft hiervoor een praktische methodologie ontwikkeld, die het implementeren van een duurzame referentiebasis combineert met de capaciteit om alle “levende” informatie afkomstig uit actieve, reeds bestaande en toekomstige bronnen te verwerken.

Onze Smart FM heeft als fundament de balans tussen de structurerende lange termijn visie en de intrinsieke flexibiliteit open te staan voor innoverende diensten en technologieën.

 

Voor meer informatie:           lees hier het volledige artikel (Franstalig)

Contact AREMIS: e-mail:      p.lusteau@aremis.com

Meer info? Contacteer ons!