Permanente training, een vereiste: Autodesk Revit workshops, waarom?

09 maart 2018

Deze prioriteit van AREMIS geldt ook voor haar eigen medewerkers

De AREMIS teams doen aan continue monitoring zodat haar experten opgeleid worden in de beste tools op de markt. Daarom worden de grafische teams, de ruimtebeheerspecialisten en de interieurontwerpers voortdurend getraind in de Autodesk Revit softwaresuite.

De doelstelling van deze verschillende interne workshops is om elkaars kennis in Revit te delen, een software die AutoCAD aanvult en zelfs vervangt bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.

Tussenkomen in BIM op operationeel niveau, een essentiële voorwaarde?

Revit is de toegangspoort van Autodesk om aan Building Information Modeling (BIM) te doen; BIM is toewijzen en uitwisselen van "intelligentie" (onder de vorm van eigenschappen, parameters, karakteristieken, ...) aan de objecten die in het digitaal model gemaakt zijn met Revit, naast andere software.

AutoCAD, Revit, BIM? Welke zijn de verbanden?

AREMIS begeleidt vandaag de dag meer dan 80 publieke en private ondernemingen bij de digitale overstap van hun managementtools met betrekking tot het beheer van bedrijfsvastgoed, diensten aan gebruikers en facility management. In de NWOW-context van vandaag, bieden wij inzicht en concretiseren we de voordelen van nieuwe "smart" technologieën. Onze aanpak hierin is concreet en effectief!

Deze technologieën omvatten onder andere het gebruik van Building Information Modeling (BIM) bij grote renovatie- of nieuwbouwprojecten. Hierdoor moeten de FM verantwoordelijken zich voorbereiden om deze informatie te kunnen uitbaten. In alle sereniteit biedt AREMIS een methode voor stapsgewijze implementatie van "BIM Exploitatie" voor bedrijven. Onze tussenkomst richt op methodologische, praktische en IT-aspecten.

AREMIS biedt ook een ondersteuningsdienst voor dagelijks BIM-beheer. Onze experten bieden van operationele en methodologische ondersteuning aan de grafische teams van onze klanten tot een geïntegreerd managementaanbod.

Getuigenis van Martin - Information System Consultant - deelnemer en trainer: " De workshops, gegeven in de vorm van sessies van 3 uur dienen om samen oefeningen uit te voeren. Er is niet echt een vaste opleider, we wisselen beurtelings af zodat iedereen zijn persoonlijke ervaring met de software met de medecollega's kan delen. We proberen binnen deze workshops ook om handvaten te vinden bij de uitvoering van taken die specifiek zijn binnen eenieders functie."

Ieder bedrijf schikt zich om aan de behoeften van vandaag te voldoen evenals om te anticiperen op die van morgen. Het aanmoedigen van opleiding en ontwikkeling van eigen medewerkers is vandaag de dag cruciaal op de arbeidsmarkt. Door onze uiteenlopende domeinen en competenties, richtten we ons op korte trainingsonderwerpen die voor ieder professional in zijn/haar tijdsindeling passen.

 

Voor meer informatie:       Onze competenties - Opleiding

Contact AREMIS: e-mail:     r.thomas@aremis.com