Uitvoering van een CMMS gekoppeld aan ruimtebeheer

Sport & Gezondheid / Technologieën - Advies

Geleidelijke inzet van een CMMS gekoppeld aan het ruimtebeheer in de zorgsector

Het Bedrijf

Het Bedrijf

De Clinique Saint-Pierre Ottignies (CSPO), de op twee na grootste werkgever in Waals-Brabant, is een regionaal referentiepunt voor de gezondheidszorg. Gelegen in het hart van Waals-Brabant, bezet de CSPO de huidige site sinds 1973. Sinds de bouw hebben talrijke uitbreidingen de totale oppervlakte vergroot tot meer dan 45.000m² in 2015. De huidige oppervlakte van de site worstelde met de groeiende activiteit van de kliniek. Bovendien, rekening houdend met nog geplande projecten, beantwoorde de historische oplossing voor het ruimtebeheer niet meer aan de behoefte. Daarom koos de CSPO om in 2012 ARCHIBUS te implementeren.

De uitdaging

 • Nauwkeurige definitie van de ruimtes en oppervlaktes en hun toewijzing (op basis van plannen)
 • Definitie van de verdeelsleutels voor de facturering aan gebruikers (interne diensten en externe artsen) 
 • De beschikbaarheid van (technische en biomedische) apparatuur verzekeren die deze ruimtes functioneel maakt

De resultaten

 • Transparantie bij de doorbelasting van kosten
 • Eenvoudig beheersproces voor technische inventarisatie, correctief en preventief onderhoud (inclusief mobiliteit)

De methodologie en bijdrage van AREMIS

De methodologie

 • Identificatie van de belangrijkste uitdagingen van het hospitaal
 • Presentatie van de tool in de standaardversie
 • GAP-analyse
 • Ontwikkeling van het projectplan (roadmap, fasering volgens prioriteiten, risicospreiding, voorlopige planning, change management, update en correctie van reeds bestaande gegevens)
 • Keuze van de technische architectuur (interne / externe hosting, ERP-integratie, enz.)
 • Uitvoering (opleidingen, parametrisatie, aanpassingen wanneer nodig)
 • Intensieve begeleiding (hypercare) tijdens de eerste gebruiksdagen

De voordelen

 • Plaatsbepaling van statische apparatuur
 • Visualisatie van problemen op plan
 • Verhoogde levensduur van apparatuur
 • Statistieken over probleemplaatsen en bijbehorende kosten
 • Vereiste traceerbaarheid voor het accreditatieproces

Next steps

 • Toevoeging van veiligheidsapparatuur ( branddeuren, noodverlichting, …)
 • Oprichting van een service center (catering, reserveringen)
 • Dynamische geolokalisatie van waardevolle activa (bedden, spuitpompen)

 

Getuigenis

AREMIS heeft perfect rekening gehouden met onze beperkingen teneinde het project volgens onze prioriteiten en tempo  uit te rollen.  Door de implementatie van een relatief gestandaardiseerde software werden de ontwikkelings- en recurrente kosten verlaagd.

AREMIS voorzag ons ook van de kennis die nodig is om een autonomie te verwerven m.b.t. de evolutie van de interface et de instellingen ervan (evolutie van de sites/gebouwen, dienstencatalogus, dienstencatalogus, rapportage, creatie van indicatoren (KPI)…).

We benadrukken eveneens de gestructureerde ondersteuning die AREMIS ons gaandeweg biedt. Dit stelt ons in staat om een beroep te doen op specialisten wanneer nodig, in de vorm van een echte partnership.

Christophe Arnould

Hoofd Infrastructuur en Technische dienst, CSPO