Informatiesysteem voor het beheer van lokalen en gebruikers

Bank & Verzekering / Technologieën

Ingebruikname van een informatiesysteem om de snelle groei op te vangen en lokalengebruik te optimaliseren.

Het bedrijf

Société Générale Bank & Trust Luxembourg (SGBT)

- SGBT Luxembourg is een 100% filiaal van de groep Société Générale, een van de grootste en oudste Franse banken, een van de drie pijlers van de Franse bankensector.
- In 1893 opgericht als SOGENAL. De eerste buitenlandse bank die zich in het Groothertogdom vestigde. Begeleidt sinds het begin de ontwikkeling van de Luxemburgse industrie  en droeg op die manier bij tot de opkomst van Luxemburg als financieel centrum.
- De 1.440 werknemers van SGBT Luxembourg werken in 13 gebouwen van in totaal 36.600 m² in het stadscentrum van Luxemburg.

De uitdaging

Wegens de sterke groei besloot SGBT in 2012 om het informatiesysteem ARCHIBUS in gebruik te nemen voor de ondersteuning van zijn team Algemene Diensten bij het dagelijks bestuur. Deze oplossing maakt totaalbeheer van de werkruimtes en de gebruikers mogelijk.

De uitdaging

De resultaten

De resultaten

De invoering van ARCHIBUS leidde tot:

- een soepel beheer van de ruimtes met AutoCAD-plannen die met de database zijn gesynchroniseerd;
- een meer betrouwbare inventaris van uitrusting en meubilair;
- strak beheer van inrichtings- en investeringsplannen;
- follow-up van alle wettelijke verplichtingen;
- regelmatige publicatie van een reeks coherente rapporten.

 

De methodologie en bijdrage van AREMIS

1. ALGEMEEN INSTALLATIEPROCES

WORKSHOP > ONTWERP / SPECIFICATIES > PROGRAMMERING > TESTS EN OPLEVERING > PRODUCTIEFASE

2. INVOERINGSMETHODOLOGIE
De voorgestelde methodologie steunt op de gap analysis-workshops die erop gericht zijn om de standaardfunctionaliteit maximaal te benutten en de gebruikers het voordeel van de best practices in het softwarepakket te bieden. Deze aanpak garandeert de duurzaamheid van de tool en beperkt de toekomstige ingrepen bij upgrades of de toevoeging van extra modules.

3. BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOREN

De consultants van AREMIS zijn al bijna 20 jaar actief op dit domein. Zij gingen na wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor gegarandeerd succes van een toepassingsproject:

1.de directie steunt het project vanaf hete begin en is er regelmatig bij betrokken;
2.identificatie, toewijzing en gedetailleerde planning van de activiteiten;
3.heldere definitie van de rollen en van de manier waarop het project wordt gestuurd;
4.beide partners zijn actief betrokken bij het projectbeheer;
5.vertaling van de doelstelling in fasen (opdeling in loten);
6.er wordt rekening gehouden met de reële beschikbaarheid van de aan het project toegewezen middelen.

 

De methodologie

Getuigenis

“Wij hebben in dit project de knowhow van de Algemene Diensten van SGBT gecombineerd met de kennis van de AREMIS-consultants om het softwarepakket in zijn meest standaard versie toe te passen, daarbij al onze beperkingen na te leven en interfaces met andere informatiesystemen van de bank tot stand te brengen.”

Denis Chenier

Administratief hoofd Algemene Diensten, SGBT Luxemburg