Hernieuwing van de multitechniek- en de multiservice contracten

Transport / Technologieën - Advies

Begeleiding bij omvorming en structurering van de vastgoedactiviteiten

La société

Groupe AEROPORTS DE PARIS (ADP) / Vastgoeddirectie

Voor de Groupe ADP bieden de vastgoedactiviteiten – zonder de terminals – belangrijke kansen voor strategische ontwikkeling en groei. De economische cyclus van deze activiteiten sluit aan bij deze van de vastgoedsector in het algemeen.

De Groupe ADP is zowel ontwikkelaar als eigenaar van de terreinen die bouw- en gebruiksklaar worden gemaakt en aangeboden aan investeerders en gebruikers. De groep beheert ook zelf zijn activa (commerciële strategie, rehabilitatie, modernisering), in elke fase: zowel het eigenlijke activabeheer als het aanbieden van diensten aan huurders. Het is daarbij de bedoeling om steeds aanwezig te zijn voor huurders

De uitdaging

In het kader van de hernieuwing van de multitechniek- en multiservice-contracten van de afdelingen Roissy en Orly wilde ADP een beroep doen op de competenties van een consultancybedrijf. Dit bedrijf moest ADP bijstaan bij het opstellen van nieuwe contracten en bij het specifiëren en toepassen van nieuwe diensten. De consultancy omvatte ongeveer 300 gebouwen met een totale oppervlakte van 1.000.000 m².

De uitdaging

De resultaten

De resultaten

Gespecialiseerde managementorganisatie voor het ADP IMO-contract.

• Toepassing van een echte operating engineeringstructuur.

• Deskundige uitwerking van een onderhoudsstrategie en van de uitbatingsindicatoren.

• Structurering van rapportering die is aangepast aan de IMO-vereisten.

• Voorstellen van vorderingsplannen die worden georganiseerd op maat van concrete en meetbare acties.

• Verbintenissen inzake energieprestaties (incentivesysteem / monitoringmodaliteiten) en bijstand door een Energy Manager.

• 9% optimalisatie van de uitbatingskosten door bundeling van de inkoopcontracten bij één enkele leverancier.

De methodologie en bijdrage van AREMIS

Verankering van de nieuwe werkwijze.

• Transformatie van de praktijk en organisatie van de Vastgoeddirectie.
• Kostenvermindering en invoering van een energieprestatieplan.
• Ontwikkeling van de klantentevredenheid.
• Dynamisch online projectbeheer en terbeschikkingstelling van een interactieve beslissingsondersteunende oplossing voor technische en economische analyse van de offertes.

 

De methodologie

La méthodologie

La méthodologie

• Behoeftenanalyse en bepaling van de organisatie en streefmodellen
• Feedback van eerdere contracten
• Afstemming van uitbatingskosten en toekomstige uitbating- en onderhoudsbudgetten
• Fijnstructurering van bestekken (Roll-out / beheer / uitvoering / omkeerbaarheid)
• Samenstellen van consultancydossiers, technische analyse van de offertes en hulp bij het selecteren van leveranciers
• Technische analyse van offertes
• Bijstand bij het opstarten van de dienstverlening en van een nieuwe organisatie
• Ontwerpen en uitrollen van een operationeel managementsysteem
• Toewijzing van kosten aan gebouwen enerzijds en uitrusting anderzijds