Geïntegreerd beheer van ruimtes en bezetting

Bank & Verzekering / Technologieën

Toepassing van ARCHIBUS en begeleiding bij het geïntegreerd beheer van ruimtes en bezetting.

Het bedrijf

Generali France

- Generali is momenteel de belangrijkste verzekeringsgroep in Italië en de op twee na grootste in Europa. Met 118 verzekeringsmaatschappijen is de groep aanwezig in 70 landen op alle continenten. Hij bedient bijna 70 miljoen klanten.

- Na Italië en Duitsland is Frankrijk de grootste markt voor Generali.

 

 

De uitdaging

De complete herschikking van ruimtes op de nieuwe site in Saint-Denis begeleiden (3 gebouwen van +/- 120.000 m²): op een totaal van 5.500 moeten 2.500 werknemers een nieuwe werkplek krijgen (in 5 fasen over 3 maanden).

Gebruik maken van processen voor het beheer van ruimtes en verhuizingen, op basis van nauwkeurige regels, door middel van een geïntegreerde tool.

De uitdaging

De resultaten

- Gecentraliseerde en betrouwbare gegevens

- Automatisch opstellen van gebruiksplannen: lokalisatie van medewerkers, highlights, …

- Rapportering over vrije werkplekken, ruimtetoewijzing

- Benchmarking tussen gebouwen

- Optimalisatie van operationele processen: bezetting, verhuizingen, …

De resultaten

De methodologie

1. NORMEN VOOR HET BEHEER VAN DE BEZETTING

Fase 1 diende voor het bepalen van de normen om oppervlaktes te berekenen,het vastleggen van regels rond  ruimtetoewijzing en opzetten van de interfaces met de HR-systemen van de onderneming.

2. TOEPASSING VAN HET GEÏNTEGREERDE SYSTEEM

De oplossing steunt op de softwarepakketten ARCHIBUS en AUTOCAD. Het systeem werd geïnstalleerd, geconfigureerd en geprogrammeerd op basis van de specificaties die werden bepaald tijdens workshops.

3. “GROTE” VERHUISPROJECTEN

Ontwikkeling van een specifieke module ter ondersteuning van de geavanceerde beheersprocessen voor verhuizingsprojecten.

 

De methodologie